ATEx

Tarifa Shërbimi

Atex
TARIFAT E SHERBIMIT TAKSI NE TIRANE
ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min
NGA PIKA NISJES deri ne 1.5 km 250 Lek Nuk aplikohet
ZONA A 5 km e tjera pas 1.5 km 100 Lek/km 25 Lek/min
ZONA B 10 km e tjera pas 6.5 km 85 Lek/km 21.25 Lek/min
ZONA C mbi 16.5 km 80 Lek/km 20 Lek/minTARIFAT E SHERBIMIT TAKSI NE DITET E FESTAVE & PUSHIMIT
ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min
NGA PIKA NISJES deri ne 1.5 km 300 Lek Nuk aplikohet
ZONA A 5 km e tjera pas 1.5 km 120 Lek/km 25 Lek/min
ZONA B 10 km e tjera pas 6.5 km 95 Lek/km 21.25 Lek/min
ZONA C mbi 16.5 km 80 Lek/km 20 Lek/minTARIFAT E SHERBIMIT TAKSI NATEN
ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min
NGA PIKA NISJES deri ne 1.5 km 300 Lek Nuk aplikohet
ZONA A 5 km e tjera pas 1.5 km 120 Lek/km 25 Lek/min
ZONA B 10 km e tjera pas 6.5 km 95 Lek/km 21.25 Lek/min
ZONA C mbi 16.5 km 80 Lek/km 20 Lek/min